Zasady współpracy     Szkolenia     Nowości i Promocje     Wyszukiwarka     Kontakt     Koszyk pusty

Zasady współpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY FIRMY "IMBAR" Z PARTNERAMI HANDLOWYMI

1. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

W przypadku sprzeda¿y wysyłkowej prosimy o upoważnienie naszej firmy do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy ( najlepiej na cały rok kalendarzowy ). Zamówienia złożone do godziny 12.00 realizujemy w dniu przyjęcia, natomiast po tej godzinie realizacja następuje w dniu następnym. Towar dostarczamy poprzez spedytora wybranego przez Państwa lub Spedytorami stale współpracującymi z naszą firmą. Koszty przesyłki ponosi odbiorca ( w przypadku firmy spedycyjnej SPEDPOL koszty dopisujemy do faktury ). Szafy 19" oraz inny "delikatny" towar wysyłamy Spedpolem ze względu na dbałość firmy o powierzone jej przesyłki. Ponosimy odpowiedzialność za przesyłkę do chwili nadania. Przy odbiorze towaru prosimy o sprawdzenie zgodności towaru z dokumentami : faktura VAT, list przewozowy oraz sprawdzenie czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności prosimy o niezwłoczne powiadomienie firmy IMBAR oraz o sporządzenie protokółu reklamacyjnego z udziałem spedytora.

2. GWARANCJA

1. IMBAR. udziela na sprzedawane produkty gwarancji która wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia towaru do siedziby firmy a w przypadku konieczności skorzystania ze specjalistycznego serwisu producenta termin może ulec przedłużeniu do 4 -tygodni.
3. W przypadku braku możliwości naprawy wymieniamy na wolny od wad.
4. Dostarczenie towaru do serwisu i jego odbiór następuje na koszt kupującego. Towar powinien posiadać oryginalne opakowanie i zawierające komplet wyposażenia, oraz wypełniony formularz zgłoszenia do reklamacji w szczególności z opisem rodzaju uszkodzenia. Przesyłka nie spełniająca powyższych warunków może zostać odesłana.
5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje:
- czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik
- normalnego zużycia, czyszczenia i konserwacji.
- wad powstałych wskutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją instalacji i użytkowania.
- towarów samowolnie naprawianych lub przerabianych.
- uszkodzeń mechanicznych i.t.p.
6. Naruszenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych.

3. ZASADY PŁATNOŚCI

IMBAR akceptuje następujące formy płatności: gotówka, przelew na podstawie faktury pro-forma dokonany przed odbiorem towaru, pobranie gotówki przez spedytora w momencie dostawy towaru lub przelew z odroczonym terminem płatności w przypadku stałej współpracy.

4. WARUNKI KREDYTOWE

Firmy chcące stale współpracować z naszą firmą mogą ubiegać się o udzielenie kredytu kupieckiego. Warunkiem uzyskania kredytu jest dostarczenie dokumentów założycielskich firmy: odpis z rejestru handlowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, oraz dokonanie w okresie miesięcznym co najmniej trzech zakupów gotówkowych a przy sprzedaży wysyłkowej za pobraniem lub przedpłat na fakturę pro-forma. Przyznany kredyt nie może być wyższy niż największa dotychczas wystawiona faktura. Kredyt standardowo przyznawany wynosi 7 dni. Firmy osiągające duże obroty i dotrzymujące terminów płatności mogą liczyć na dłuższe terminy płatności. Szczegółowych informacji na temat płatności i poziomu cen przysługujących Państwu udzielają pracownicy działu handlowego. Za niedotrzymanie terminów płatności naliczamy odsetki karne lub blokujemy przyznany kredyt.
Kontakt

e-mail : biuro@imbar.pl

 

Dział Handlowy

Osprzęt teleinformatyczny
Łódź, Łąkowa 3/5
Tomek
Rafał
tel/fax: 42 6371684,
42 6373950
42 6300438

42 6300314

e-mail : tomek@imbar.pl
e-mail : rafal@imbar.pl

 

pracujemy Pn-Pt
g. 9-17